3M-P2灯箱布

3M-P2灯箱布
特点:
      1、灯箱布是一种柔性,透光,尺寸稳定的材料
      2、灯箱布前表面平坦,其半光泽度防眩光
      3、可直接喷绘
      4、适用于贴膜
      5、抗燃烧性能          
      6、五年品质保证期

特征:1、白色    2、亚光表面    3、厚度:0.61CM+0.005 4、重量:780gr/m2

低温度安装注意事项:
1、人工地加热到7OC以上进行绷紧和固定
2、请勿折叠,在低温情况下,灯箱布柔性下降,可能会使灯箱布破裂